KURUMSAL

Inntech Mühendislik İnsan Kaynakları Politikası
 • İnsan Kaynakları uygulamalarımızla Kurum içi iletişimi geliştirerek çalışanlarımızın kendilerini mutlu ve rahat hissedebileceği çalışma ortamı oluşturarak, INNTECH Mühendislik başarısında sürekli yer alan çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak
 • Topluma, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, doğaya ve çevreye karşı sorumlu, ahlaksal değerlere önem veren daima kazanmayı hedefleyen ,çalışanlarımızın kurum içi iletişim ile bilgi,beceri ve kabiliyetlerini ortaya çıkaracak sektörde tercih edilen konumda olmak biz bir ekibiz.
 • Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını şirketimize kazandırmak,
 • Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,
 • Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak,
 • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek.

İK UYGULAMALARIMIZ / BAŞVURU VE İŞE ALIM YÖNETİMİ

 • Şirketimizde, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda onaylanan yeni/ilave kadrolar ile vefat, istifa, işe son verme, nakil ve terfi gibi çeşitli nedenlerle oluşan boş pozisyonları, kurumumuzun politikaları, hedefleri ve kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip adayları seçerek belirliyoruz.
 • Şirketimize e-posta, internet sitesi, faks, posta, şirket çalışanlarımızın veya danışmanlık Kurumların önerileri gibi farklı kaynaklardan gelen iş başvurularını başvuru havuzumuzda topluyor, ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli yetkinliklere sahip ve pozisyon gerekliliklerine cevap veren başvuruları ilgili aday havuzumuza aktarıyoruz.
 • Aday havuzumuzda yer alan adaylarla yapılan karşılıklı görüşmelerle doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz.
 • Seçim sürecinin sonucunda uygun bulduğumuz adaylara iş teklifinde bulunuyor ve teklifin kabulü durumunda yeni çalışma arkadaşımıza “INNTECH Ailesi’ne Hoş geldiniz" diyoruz, uygun bulmadığımız adayları da sonuçla ilgili bilgilendiriyoruz.
 • İşe yeni başlayan çalışanlarımızı oryantasyon/işbaşı eğitimleriyle destekliyor; şirketimize ve görevine uyumunu sağlıyoruz.

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • İnsan kaynağımızın gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak, çalışanlarımızın kurumumuz ile bütünleşmesini sağlamak ve kurumumuzu hedeflerine taşımak için Performans Yönetim Sistemi ve karşılıklı görüşme dahilinde değerlendirmeler yapıyor ve sistematik olarak gerekli verileri üretiyoruz.

KARİYER YÖNETİMİ

 • Çalışanlarımızın sadece pozisyon değişikliklerini değil, mevcut pozisyonlarındaki yetki ve sorumluluklarının da performansa bağlı olarak artmasını kişisel gelişimin devamlılığı açısından önemli sayıyoruz.
 • Çalışanlarımızın, yetkinlik ve teknik bilgi düzeylerini iş başında saptıyor ve geliştirilmesi gereken yönlerini geliştirerek, başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlıyoruz.
 • Bunu gerçekleştirirken, çalışanlarımızın sadece mevcut pozisyonundaki performansı ve/veya uygunluğunu değil, aynı zamanda yatay ya da üst pozisyonlara uygunluğunu da göz önünde bulunduruyor ve değerlendiriyoruz.

EĞİTİM YÖNETİMİ

 • Sürekli gelişim ve bilgi ile çalışma değerlerinin önemine olan inancımızla, çalışanlarımızın yaptıkları işe uygunluklarını arttırmak ve yetkinliklerini sürekli geliştirmek için büyük çaba gösteriyoruz.
 • Çalışanlarımıza işe başladıklarında oryantasyon/ işbaşı eğitimleriyle başlattığımız yatırımı, Şirketimizin Stratejileri, Yatırım Hedefleri, Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi sonuçları, Performans Yönetim Sistemi sonuçları, Müşteri şikayetleri gibi kaynaklardan beslenerek her yıl oluşturduğumuz yıllık eğitim planlarını uygulayarak sürdürüyoruz.
 • Eğitim faaliyetlerimizin etkinliğini belirlediğimiz sistem çerçevesinde değerlendiriyor, sürekli gelişim adına planlı adımlar atıyoruz.

ÜCRET YÖNETİMİ

 • İşe alımlarda başlangıç ücretlerini, sistemimiz ve kişinin bireysel yetkinlikleri doğrultusunda oluşturuyoruz. Çalışanlarımızın pozisyon değişikliklerinde ise ücret hareketlerini tanımlanan prensipler çerçevesinde adil rekabetçi şeklinde gerçekleştiriyoruz. Uygulamalarımızda piyasa ücret seviyelerini de sürekli takip ediyoruz.